PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA)


Beberapa perkara asas Fardu Ain yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam, yang ingin dipastikan benar-benar diketahui, difahami, diamalkan dan dihayati oleh setiap murid dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarakFree Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer